טרמוסטטים לי"טאות וליח' מפוח נחשון – F.U.C


טרמוסטטים להתקנה עה”ט, ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 230VAC,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ללא D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ”ס,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)


טרמוסטטים להתקנה עה”ט, ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 230VAC,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ללא D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ”ס,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)


טרמוסטטים להתקנה תה”ט, ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 230VAC,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ללא D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ”ס, תצוגת LCD מוארת,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)


טרמוסטט אוניברסלי להתקנה תה”ט עם אפשרות לבחירת 5 תכונות ע”י מפסקים זעירים,

ליח’ מפוח נחשון ויט”אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ”ס,

תצוגת LCD מוארת, השהייה 30 שנ’ להפסקת מפוח בחימום (אלא אם צויין אחרת)


טרמוסטט מסך מגע אוניברסלי להתקנה תה”ט עם אפשרות לבחירת תכונות ע”י מפסקים זעירים,
ליח’ מפוח נחשון ויט”אות, 230VAC, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ”ס,
תצוגת LCD מוארת, השהייה 30 שנ’ להפסקת מפוח בחימום (אלא אם צויין אחרת)


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 230VAC,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (עם D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ”ס,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)


טרמוסטטים להתקנה תה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 230VAC

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (עם D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ”ס, תצוגת LCD מוארת,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 230VAC,

דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ”ס,  

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)


טרמוסטטים להתקנה תה”ט, ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 230VAC,

דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ”ס, תצוגת LCD מוארת,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה תה”ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה תה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות 12VDC,

דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות 12VDC,

דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה תה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ”ס,

השהיית מפוח בחימום בלבד, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה תה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ”ס,

השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ”ס,

השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים עם מסך מגע, להתקנה תה”ט ליחידות מים - מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,
דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ”ס,
השהיית מפוח בחימום בלבד, מסך מגע מואר, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה עה”ט ליחידות מים – מפוח נחשון (F.C.U) ויט”אות, 12VDC,

2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה