טרמוסטטים 24VAC ליח' WATER SOURCE, מפוח-נחשון ויט"אות

טרמוסטטים עה”ט ליח’ W.S) water source) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד’,

24VAC, יציאות On/Off


טרמוסטטים תה”ט ליח’ W.S) water source) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד’,

24VAC, יציאות On/Off, תצוגת LCD מוארת


טרמוסטטים עה”ט ליח’ W.S) water source) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד’,

24VAC, יציאות On/Off, תצוגת LCD מוארת, אופציה לשלט רחוק


טרמוסטטים תה”ט ליח’ W.S) water source) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד’,

24VAC, יציאות פרופורציונליות, תצוגת LCD מוארת


טרמוסטטים עה”ט 24VAC ליח’ מפוח-נחשון ויט"אות,

יציאות פרופורציונליות, תצוגת LCD מוארת