בקרים מיוחדים

סדרת בקרי טמפרטורה/לחות, להתקנה עה”ט


בקרי טמפ’ אוניברסליים, עד 8 דרגות קירור/חימום לפי בחירה, 230VAC או 24VAC , כוון טמפ’ רצויה, דיפרנציאל, מרחק והשהייה בין הדרגות


מפשיר אלקטרוני (Deicer)


בקר לחדרי מחשב עבור 2 מזגנים עם עבודה בתורנות והחלפה לפי שעות עבודת מדחס


פיקודים לחימום תת רצפתי, 230VAC