MIGA – סט פיקוד שלט למזגנים וליח' מפוח נחשון

סט פיקוד שלט 230VAC למפוצל חד פאזי


סט פיקוד שלט 230VAC ליח’ מפוח נחשון (F.C.U)


סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי חד-פאזי


סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי


סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש’ חום), 3 מהירויות,
עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ’


סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש’ חום), 3 מהירויות, עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ’


סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, 4 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (מש’ חום), 3 מהירויות, עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ’


סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, 2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (גופי חימום), 3 מהירויות, עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ’ 


סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש’ חום) + ברז סוללת מים חמים, עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ’