טרמוסטטים למזגנים וליח' Water Source


טרמוסטטים להתקנה עה”ט למזגנים וליחידות Water Source 12VDC,

תצוגת LCD, טיימר תוכנית אחת (הדלקה וכיבוי), להתקנה בצירוף קופסת כח מתאימה


ERT2200 - טרמוסטטים להתקנה עה”ט למזגנים וליחידות Water Source 12VDC,

תצוגת LCD , תכנות שבועי (1,1,5 - ימי השבוע, שישי ושבת, 2 תוכניות ליום - הדלקה וכיבוי),

להתקנה בצרוף קופסת כח מתאימה


טרמוסטטים להתקנה עה”ט למזגנים, 230VAC דרגה אחת קירור,

דרגה אחת חימום (מש’ חום), מפוח 3 מהירויות


טרמוסטטים להתקנה תה”ט למזגנים, 230VAC או 12VDC,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש’ חום), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ”ס


טרמוסטטים להתקנה עה”ט למזגנים וליחידות 12VDC ,(Water Source) W.S,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד בכל הדגמים הכוללים ג.ח. (H),

תצוגת LCD מוארת, 3 מהירויות מפוח אלא אם צויין אחרת,

להתקנה בצרוף קופסת כח מתאימה